سرزمین آرزوها - امام رضا (شعر)
 

برای دیدن تمام اشعار در وصف امام رضا (ع) روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.aarezoha.blogfa.com/cat-68.aspx


کعبه عشق

ای دست خدا بر سر ایران

بنما نظری به ما اسیران

ما جمله اسیر عشقت هستیم

زین عشق ببین که می پرستیم

روشن ز تو هر منزل ایران

آباد نما این دل ویران

ما زنده ز تو کعبه عشقیم

بهر تو چو پروانه عشقیم

باید که جدا ز هر خطا شم

از عطر تو بر خودم بپاشم

الحق به دلم صفا تو دادی

نوری به دل سیاه دادی

نازم به تو ای امید یاران

کردی شب ما ستاره باران

مشتاق لقای تو رضایم

صحن و حرمت چو کربلایم

تو حج من و منایم هستی

هم مروه و هم صفایم هستی

جانم شود از بهر تو قربان

ذکر تو چو آیه های قرآن

ای داده به ما تو درس توحید

خورشید تویی نه قرص خورشید

نوری که ز گنبد تو تابید

روشن بنموده روی خورشید


طلب

کن طلب ای آنکه حق راضی ز تو

در دلم بنگر بوَد رازی ز تو

++

کن طلب بالی به پروازم بده

رو به پایانم تو آغازم بده

++

کن طلب مولا علی موسی الرضا

پور زهرا و علی مرتََضی

++

کن طلب بنما رهام از بی خودی

این تویی ساکن به قلب ما شدی

++

کن طلب تا که بیایم سوی تو

تا بگیرم من کمی از بوی تو

++

کن طلب تا اینکه پا بوست شوم

نی که تا این حد فراموشت شوم

++

کن طلب گرچه گنهکار و بدم

بر در لطف تو چون خوار آمدم

++

کن طلب جان جوادت ای رضا

تا بیفتم روی خاکت ای رضا

++

کن طلب تا غم از این دل پرکشد

تا مرا از اوج هم برتر کشد

++

کن طلب بین عاشق زارَت منم

عاشقت نی بلکه بیمارت منم

++

کن طلب رسوای بازار آمدم

در شفا خانَه ت چو بیمار آمدم

++

کن طلب دستی بنه بر سینه ام

بنگر این سوز دل دیرینه ام


رضا جان

سلام ای ضامن آهو رضا جان

شفاعت کن حقیرت را رضاجان

فدای آن کبوترهای عاشق

به طوف آن حریمت ای رضا جان

دل من هم شده همچون کبوتر

به یاد گنبد زردت رضا جان

طپش دارد ولی غمگین و خسته

ز بسکه رو سیاه است ای رضا جان

تو دستم گیر و از ظلمت رها کن

رها از معصیتها کن رضا جان

بیا بنما ضمانت روسیاهت

به درگاه خدایت ای رضا جان

اگر فرزند تو رنجانده ام من

ولیکن عاشقم بر او رضا جان


توصیف

ذره چون وصف کند مهر جهان افروزش

چه سراید که رضا یابد از آن ابرویش

ملک را با ملکوت گو که تناسب چه بوَد

مگر او خود دهدم تاری از آن گیسویش

هشتمین نور درخشان امامت که هموست

دهمین اختر معصوم و جهان رو سویش

نتوان شرح دهم یک صفت از اوصافش

تا مگربگذردم رایحه ای از بویش

زانکه تاریکِ وجودم نبرد ره سوی او

نوری ام ده که نشانی دهدم بر کویش

تا که فرزند عزیزش قائم آل رسول

او که جانها به فدای نفس دلجویش

کند الهام و دهد نورو بتابد بر دل

قطره ای می دهدم از قدح نیکویش

---


امام رضا

 

تو خورشیدی به ایران ای رضا جان           که می تابی به دنیا از خراسان   
 
به ظلمتها نهادی روشنائی                        غریبان را بدادی آشنائی 
بهشتم آستانت ای رضا جان                       بهشتم غیر آن را از دل و جان   
 
رضا دادی به غربت ای رضا جان             از آن غربت شد این عزت نمایان    
 
جلا دادی دلم را از سیاهی                       چو کردی سوی من یکدم نگاهی    
 
به درگاهت بده من را پناهی                     گدا هستم گدا هستم تو شاهی
تو نوری آسمانها و زمین را                       شفا هستی تو دلهای غمین را 
 
توئی فرزند زهرا پور مولا                      منم مست ولا از این تولا 
 
تو جانی و امام هشتیمنی                          تو فخر شیعه در این سرزمینی
ببار ای ابر رحمت من کویرم                     نمی خواهم که بی حاصل بمیرم 

ز عالم شیعیان سوی تو آیند                        زیارت مرقدت را می نمایند
به شوق آن ضریح پاک و اطهر                  برآن گنبد برآن خاک مطهر 
 
نهاده سر به سجده شکر گویند                    به عالم آن گل نرجس بجویند
 
خدا بر بنده ات بنما عنایت                        به حق چارده نور هدایت   

 

 

     نوشته شده به خط بیابانی تشنه باران  | 
spacer
spacer