سرزمین آرزوها - زندگینامه فوزیه همسر اول محمد رضا شاه
 

 

با فروپاشی امپراطوری عثمانی به عنوان آخرین بازمانده خلافت اسلامی ، تا مدت های مدیدی جهان اسلام با گسستی در این زمینه رو به رو شد . تحولات سریع در خاور میانه به عنوان بزرگترین مرکز جهان اسلام و ادامه این مرکزیت تا هلال خظیب ، هیچ یک از کشور های اسلامی را معطوف این مهم نساخت . گذشت زمان و  تثبیت حاکمیت های جدید در این منطقه ، این بار کشور مصر را به رهبری ملک فاروق بر آن داشت تا با مطرح ساختن جدید این مسئله ، خود را پیشگام در تئوری جدید خلافت اسلامی نماید

 

  اجرای این تئوری مستلزمآن بود که کشور های اسلامی منطقه از طرح ملک فاروق حمایت نمایند و چه بهتر بود که در این راستا کشور های مطرح و بزرگ اسلامی از آن حمایت نمایند . از این رو و در چار چوب این تئوری بود که ایران به عنوان بزرگترین کشور اسلامی در خاور میانه مورد عنایت ملک فاروق قرار گرفت . اطلاعاتی که سفارت مصر در اختیار ملک فاروق قرار داد باعث شد تا پیشنهاد ازدواج دو شاهزاده اسلامی ( محمد رضا و قوزیه ) در دستور کار سفارت مصر قرار گیرد و از طرفی تمایل رضا شاه به این ازدواج مقدمات یک ازدواج سیاسی را فراهم نمود .

 

با موافقت رضا شاه ، زمینه های ازداوج محمدرضا شاه بعدی با ملکه فوزیه خواهر فارق فراهم شد و با اعزام محمدرضا و همراهان چند صد نفری او به قاهره ، این ازدواج صورت پذیرفت و با ادامه مراسم آن در تهران کامل شد . البته پیش از ازدواج ایرانی شدن فوزیه با تقییر قانون اساسی ایران محرز شد .(بر اساس قانون اساسی ایران شاه می بایست از اصل و نسب ایرانی بر خوردار باشد . به عبارتی مادری ایرانی الااصل داشته باشد. )

 

این ازدواج باعث ارتباط بیشتر ایران و مصر و افزایش روابط دیپلماتیک ایران و مصر گردید

 

اما سوال اساسی در این بود که رضا شاه تا چه حد به اهداف فارق در زمینه این پیوند پاسخ مثبت داد . روحیه استبدادی رضا شاه و شروع جنگ جهانی دوم و تمایل رضا شاه به آلمان ها با عث مخالفت صریح رضا شاه با طرح خلافت اسلامی فاروق شد خصو صأ ان جا که رضا شاه فهمید که برای این رهبری ، کشور مصر و شخص ملک فاروق در نظر گرفته شده اند . با اطلاع فاروق از این مخالفت سردی بر روابط ایران و مصر سایه انداخت اما با اشغال ایران توسط متفقین و اخراج رضا شاه از ایران و روی کار آمدن محمد رضا شاه به عنوان داماد خاندان سلطنتی مصر ، فاروق خود را هرچه بیشتر در آستانه رسیدن به رهبری جهان اسلام دید .

 

البته این خوشحالی فاروق زود هنگام بود چرا که تا مدت های طولانی ایران گرفتار در چنگال متفقین، مشغول مشکلات خاص ناشی ازحضور این نیروهای اشغالگر بود و این بهانه مناسبی شد تا محمدرضاشاه به در خواست برادر زن خود پاسخ مثبتی ندهد . فشار های سیاسی فاروق به شاه ایران و خواهرش که در دربارایران حکم نمایند ه او را در اجرای این هدف داشت ، سرانجام نتیجه منفی را به همراه داشت . این امر زمینه های سردی روابط ایران و مصر را به دنبال داشت .

 

ناکامی فاروق در رسیدن به خلیفه مسلمین شدن و همچنین تلاش او برای جدائی از همسرش ( فریده ) باعث شد تا زمینه های جدائی فوزیه را از شاه ایران فراهم نماید و سرانجام برای طلاق همسرش که از نظر شرع اسلامی و قوانین جاری مصر امری مذموم تلقی می شد  و دادن پاسخی دندان شکن به محمد رضا شاه ، فوزیه را به بهانه شرکت در مراسم یاد بود ملک فواد به مصر دعوت نمود و با لطایف الحیل بسیار مانع از باز گشت او به ایران شد و با تلاش های دیپلماتیک موفق به گرفتن طلاق فوزیه از محمد رضا شد . این در حالی بود که تنها دختر فوزیه ( شهناز ) در ایران ماند . شاه ایران هم علارقم علاقه ای که به فوزیه داشت و از آن جا که پزشکان دربار به او هشدار داده بودند که فوزیه دیگر قادر به زایمان نیست با این جدائی موافقت نمود . ذکر این نکته الزامی است که این جدائی تآثیری در روابط دو کشور نداشت.

 

مراسم عروسی شاه و فوزیه

شاه و فوزیه

 فوزیه

     نوشته شده به خط بیابانی تشنه باران  | 
spacer
spacer