سرزمین آرزوها
 
غــرور تــو را دوســت دارم؛

 

عبــور تــو را هــم!

 

از ایــن لاشــه نیــم خــورده،

پلنگــانــه بگــذر!

 

شاعر: مرتضی دلاوری پاریزی

     نوشته شده به خط بیابانی تشنه باران  | 

     نوشته شده به خط بیابانی تشنه باران  | 

آمدی فجرآزادی!

که با آمدن تو، امام آمد،

امامی که بر سربیدادگران، خروش کلیم داشت

و برجان امت، دم مسیح 

کلامش بوی وحی‏داشت و طعم شیرین آوای انبیا


دهه فجرمبارک 

در موسم سخت ابتلا می آییم

چهارشنبه بیاد شهدا می آییم

حاشا که برای نان، ولی بفروشیم

حالا که علی گفته بیا می آییم

     نوشته شده به خط بیابانی تشنه باران  | 

بايد اي دل اندكي بهتر شويم
                         يا نه ، اصلاً آدمي ديگر شويم
از همين امروز ، هنگام نماز
                         با خدا قدري صميمي تر شويم
مثل روياي درخت و روح گل
                         زير احساسات باران ، تر شويم
با همه افسردگي ، اميّدوار 
                         آتش در زير خاكستر شويم
 

 

این عروج آسمانی چقدر لایک داره به نظر شما

     نوشته شده به خط بیابانی تشنه باران  | 

1. ما انسان ها درگفت و شنودهای روزانه سعی می کنیم با مخاطبان خود به طور صحیح و شایسته سخن بگوییم . هر اندازه ، مخاطب نزد ما محترم تر و عزیزتر باشد تلاش می کنیم کلمات را صحیح تر بر زبان جاری و جملات را به شکل زیباتری بیان کنیم. حال اگر مخاطب در نماز و نیایش ، خدای مهربانی است که محبوب ماست و ما به او عشق می ورزیم، طبیعتاً باید سعی کنیم با او به طرز صحیح صحبت کنیم و سخن بگوییم ؛

کلمات و جملات نماز را درست تلفظ کنیم تا رضایت خاطر او را جلب کنیم.


2. آیا می دانید که جابه جا تلفظ کردن حرف در کلمات عربی و یا تغییر حرکت آن ها، باعث تغییر معنای کلمات می شود، و یا کلمه را بی معنا می کند؟ حال اگر در گفتن اذکار ن ماز به این مسئله توجه نکنیم، چه بسا معنای جمله ها، عبارت ها و ذکرهای نماز تغییر کند و این سهل انگاری با روح نماز – که اعلام بندگی به درگاه خداونداست – سازگاری ندارد.


برای آگاهی از اهمیت این موضوع، چند کلمه از کلمات نماز ارائه می شود تا ملاحظه کنید تلفظ اشتباه آن ها به چه میزانی موجب تغییر معنا می شود:

صحیح

اشتباه

حَمد : ستایش

هَمد : مردن، خاموش شدن

صِرَاط: راه

صِراد : درفش کفاشی

صِرَاط : راه

سُراط : بلند و برا

ضَالِّین : گمراهان

زَالین : ریخته شدگان

عَظِیم : بزرگ

عَزیم : دشمن سرسخت

صَلِّ: درود فرست

سَلِّ : تسليت بگو

تصحیح قرائت نماز از نظر مراجع


هر یک از ما مسلمانان در انجام امور عبادی و فروع دین ، و از جمله در احکام مربوط به نماز مقلد یکی از مراجع بزرگوار تقلیدهستیم. جا دارد درباره ضرورت صحیح خواندن نماز، سه مسئله از توضیح ا لمسائل مراجع معاصر تقدیم شما نمازگزاران گرامی شود:


مسئله 997 : « انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند ...» این مطلب فتوای همه مراجع تقلید معاصر است.
مسئله 998: کسی که حمد و سوره و چیزهای دیگر نماز را به خوبی نمی داند و می تواند یاد بگیرد، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، باید یاد بگیرد.


و اگر وقت تنگ است ، بنا بر احتیاط واجب1 در صورتی که ممکن باشد، باید نمازش را به جماعت بخواند.
مسئله 1000. اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را نداند،3 یا عمداً آن را نگوید یا به جای حرفی حرف دیگر بگوید، مثالاً به جای (ض)، (ظ) بگوید، یا جایی که باید بدون زیر و زبر خوانده شود، زیر و زبر بدهد، یا تشدید را نگوید، نماز او باطل است.


فتوای مقام معظم رهبری


واجب است همه ذکرهای واجب نماز از قبیل قرائت حمد و سوره و غیر آن به طور صحیح قرائت شود و ا گر نمازگزار کیفیت صحیح تلفظ کلمات عربی را نمی داند واجب است یاد بگیرد و اگر قادر به یادگیری نیست ، معذور است .

     نوشته شده به خط بیابانی تشنه باران  | 
spacer
spacer